Nissui日水 00883 RPMI 1640液体培养基 RPMI 1640 Liquid RPMI 1640液体培养基 500ml

Nissui日水 00883 RPMI 1640液体培养基 RPMI 1640 Liquid RPMI 1640液体培养基 500ml
NISSUI日水培养基
欢迎访问日本日水制药株式会社官网或者咨询我们获取更多产品信息。
代理优势:货期2-3周。